༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།2019-11-18 12:09:54 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༨དང་། བོད་ཟླ་༩པའི་ཚེས་༢༡། ཧོར་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས༢༢།   རེས་གཟའ་ཟླ་བ།   འབྱུང་འཕྲོད་ཆུ་རླུང་།     ལྷ་སར་གནམ་དྭངས།  དྲོད་ཚད་༠°~༡༧°བར་ཡིན།  ལྷོ་ཁར་གནམ་དྭངས།    དྲོད་ཚད་༠°~༡༨°བར་ཡིན།  གཞིས་ཀ་རྩེར་སྤྲིན་པ་མང་།    དྲོད་ཚད་ཀླད་ཀོར་འོག་གི་༣°~༡༥°བར་ཡིན།  ཉིང་ཁྲིར་ཆར་ཆུང་དབབ།    དྲོད་ཚད་༢°~༡༦°བར་ཡིན།  ཆབ་མདོར་སྤྲིན་པ་མང་།   དྲོད་ཚད་༠°~༥°བར་ཡིན།  ནག་ཆུར་སྤྲིན་པ་མང་།  དྲོད་ཚད་ཀླད་ཀོར་འོག་གི་༣°~༦°བར་ཡིན།  མངའ་རིས་ལ་སྤྲིན་པ་མང་།  དྲོད་ཚད་ཀླད་ཀོར་འོག་གི་༡༢°~༡°བར་ཡིན།