༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:2019-08-20 12:18:50 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༨ཚེས༢༠དང་། བོད་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༢༠།   ཧོར་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༢༠། རེས་གཟའ་མིག་དམར། འབྱུང་འཕྲོད་མེ་ཆུ། ལྷ་སར་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༡༢°~༢༤°བར་ཡིན། ལྷོ་ཁར་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༡༡°~༢༣°བར་ཡིན། གཞིས་ཀ་རྩེར་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༨°~༢༠°བར་ཡིན། ཉིང་ཁྲིར་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༡༢°~༢༣°བར་ཡིན།  ཆབ་མདོར་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༧°~༢༣°བར་ཡིན།  ནག་ཆུར་ཆར་ཆུང་ནས་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༧°~༡༨°བར་ཡིན།  མངའ་རིས་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༧~༡༩°བར་ཡིན།