༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།2018-07-13 12:57:43 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༧ཚེས་༡༣དང་། བོད་ཟླ་༥པའི་ཚེས་༣༠། ཧོར་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༡།  རེས་གཟའ་པ་སངས། ཚེས་ཆ་ལེགས། འབྱུང་འཕྲོད་ས་ཆུ། ཟླ་སྐར་ལག  ལྷ་སར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༢༠℃།  ལྷོ་ཁར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་འབྲིང་དབབ། དྲོད་ཚད་༢༡℃། གཞིས་ཀ་རྩེར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༢༡℃།  ཉིང་ཁྲིར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༢༡℃། ཆབ་མདོར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆེན་དབབ། དྲོད་ཚད་༢༣།  ནག་ཆུར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༡༦℃།  མངའ་རིས་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་དབབ། དྲོད་ཚད་༢༣℃།