༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས།2018-06-13 15:53:44 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༡༣དང་། བོད་ཟླ་༤པའི་༣༠། ཧོར་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༣༠། རེས་གཟའ་ལྷག་པ།  ཚེས་ཆ་ཞན། ཟླ་སྐར་སྨིན་དྲུག  འབྱུང་འཕྲོད་ས་ཆུ། འཕྲོད་ཆེན་བརྟན།  སྦྱོར་བ་འཁོན་འཛིན། བུམ་སྟོང་ལྷོ། ལྷ་སར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༢༣℃། ལྷོ་ཁར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༢༣℃། གཞིས་ཀ་རྩེར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༢༣℃། ཉིང་ཁྲིར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་དབབ།  དྲོད་ཚད་༢༡℃། ཆབ་མདོར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༢༣℃། ནག་ཆུར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༡༥℃། མངའ་རིས་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས་།  དྲོད་ཚད་༡༩℃།