༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:སེམས་ཀྱི་ཞིང་ཁངས།2018-01-14 12:12:05 查看数0

དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༤དང་། བོད་ཟླ་༡༡པའི་༢༨།    ཧོར་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༢༨།    རེས་གཟའ་ཉི་མ།    ཚེས་ཆ་ཞན།   འབྱུང་འཕྲོད་ས་མེ།  ཟླ་སྐར་ལྷ་མཚམས།   བུམ་སྟོང་ཤར།  མེ་རྟ།  བ་དན།  བྱ་མ་ཞག་༦ཟིན་རིང་ནམ་མཁའ་གཡེར་ན་སྔ་སད་འོང་།     ལྷ་སར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས།       དྲོད་ཚད་༡༦℃། ལྷོ་ཁར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས།     དྲོད་ཚད་༡༨℃། གཞིས་ཀ་རྩེར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས།   དྲོད་ཚད་༡༥℃། ཉིང་ཁྲིར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་སྤྲིན་པ་མང་།  དྲོད་ཚད་༡༡℃། ཆབ་མདོར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཁ་བ་དབབ།    དྲོད་ཚད་༡༣℃། ནག་ཆུར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས།       དྲོད་ཚད་༣℃། མངའ་རིས་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས།    དྲོད་ཚད་ཀླད་གོར་འོག་གི་༡༧℃།