༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
  • 拉萨 7℃~-9℃

བོད་ཀྱི་ཉིན་རེའི་ལོ་ཐོ།

来源:2018-06-07 22:22:30 查看数0

    དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༧དང་། བོད་ཟླ་༤པའི་༢༣། ཧོར་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༢༤། རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།  ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཟླ་སྐར་མོོན་གྲུ།  འབྱུང་འཕྲོད་ས་ཆུ། འཕྲོད་ཆེན་བརྟན།  སྦྱོར་བ་འཁོན་འཛིན། བུམ་སྟོང་ལྷོ། ལྷ་སར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས། དྲོད་ཚད་༢༤℃། ལྷོ་ཁར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས། དྲོད་ཚད་༢༠℃། གཞིས་ཀ་རྩེར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་འཐིབ། དྲོད་ཚད་༡༨℃། ཉིང་ཁྲིར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་འབབ།  དྲོད་ཚད་༡༨℃། ཆབ་མདོར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་ཆར་ཆུང་འབབ། དྲོད་ཚད་༡༨℃། ནག་ཆུར་ཉིན་དང་མཚན་ལ་སྤྲིན་པ་མང་། དྲོད་ཚད་༡℃། མངའ་རིས་ཉིན་དང་མཚན་ལ་དྭངས་།  དྲོད་ཚད་༡༦℃།