༄༅།།སྐུ་ཁམས་བཟང་། ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
 • 拉萨 7℃~-9℃

ཞའོ་རྨད་གྲོང་ནང་བསྐྱོད་པ། 小麦进城

56

剧集列表

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

ཞའོ་རྨད་གྲོང་ནང་བསྐྱོད་པ། 小麦进城

ཞའོ་རྨད་གྲོང་ནང་བསྐྱོད་པ་ཞེས་པ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་བརྩེ་དུང་གཙོ་བོར་བརྗོད་པའི་འཁྲབ་ཚན་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཟན་ཞིའི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཡའོ་ཡོན་གྱིས་ལག་བསྟར་འཁྲབ་ཁྲིད་གནང་ཞིང་། ཝང་ཤིས་ཧ་དང་ལོ་ཀང་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་འཁྲབ་གནང་བ་ཞིག་རེད། འཁྲབ་ཚན་དེ་ནི་དུས་རབས་༢༠ལོ་རབས་༧༠ནང་གི་བུ་མོ་རྨ་བྱ་ནི་དགོད་བྲོའི་སློང་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བུ་མོ་རྨ་བྱ་ཕོ་གསར་རྨ་བྱར་མནའ་མ་སྤྲོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་རྙོང་འཛིང་ཅན་དང་། སྐྱོ་གདུང་གིས་མྱོས་པའི་འཇི